Corporate Social Responsiblity


 


SAMFUNNSANSVAR

Vårt mål er å hjelpe mennesker med å skape et hjem de elsker, og dette gjelder også for medarbeiderne og leverandørene våre. Våre etiske retningslinjer reflekterer vår respekt for menneskerettighetene basert på FNs Global Compact og ILOs kjernekonvensjoner. Den enkle ideen bak menneskerettighetene er at alle bør behandles likt og med respekt og ikke utsettes for diskriminering.


For å forsikre oss om at leverandørene våre overholder de etiske retningslinjene våre, er RugVista medlem i amfori BSCI, Business Social Compliance Initiative, et europeisk tiltak for ansvarsbevisste forsyningskjeder. Arbeidsforholdene hos RugVista og andre medlemmers forsyningskjeder overvåkes og forbedres kontinuerlig gjennom BSCI

RugVista samtykker til de følgende arbeidsprinsippene fastsatt i amfori BSCI Etiske retningslinjer.

amfori BSCI Prinsipper

Retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger

Retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger

RugVista krever at våre forretningspartnere respekterer arbeidernes rettigheter til å organisere seg i fagforeninger eller i andre arbeidsorganisasjoner og til å delta i kollektive forhandlinger.

Etisk forretningsatferd

Etisk forretningsatferd

RugVista tillater ingen form for korrupsjon, utpressing, underslag eller bestikkelse.

Rimelig vederlag

Rimelig vederlag

RugVista krever at våre forretningspartnere respekterer arbeidernes rett til å motta rimelig vederlag.

Ingen diskriminering

Ingen diskriminering

RugVista krever at våre forretningspartnere sørger for like muligheter og ikke diskriminerer arbeidere.

Rettferdig arbeidstid

Rettferdig arbeidstid

RugVista krever at våre forretningspartnere overholder arbeidstidsbestemmelser.

Yrkesmessig helse og sikkerhet

Yrkesmessig helse og sikkerhet

RugVista krever at våre forretningspartnere sørger for et sunt og sikkert arbeidsmiljø, at de vurderer risiko og setter inn alle nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere denne.

Avståelse fra barnearbeid

Avståelse fra barnearbeid

RugVista krever at våre forretningspartnere ikke under noen omstendighet ansetter arbeidere under lovfestet minimumsalder.

Særskilt vern av unge arbeidstakere

Særskilt vern av unge arbeidstakere

RugVista krever at våre forretningspartnere sørger for særskilt vern av alle unge arbeidere.

Ingen usikre ansettelsesforhold

Ingen usikre ansettelsesforhold

RugVista krever at våre forretningspartnere engasjerer arbeidere på basis av dokumenterte kontrakter som er i tråd med lovgivningen.

Avståelse fra tvangsarbeid

Avståelse fra tvangsarbeid

RugVista krever at våre forretningspartnere ikke deltar i noen form for tvangsarbeid, menneskehandel eller ufrivillig arbeid.

Beskyttelse av miljøet

Beskyttelse av miljøet

RugVista gjør nødvendige tiltak for å unngå miljøødeleggelser.

amfori BSCI Metode

Overholdelse av retningslinjer

Overholdelse av retningslinjer

RugVista er forpliktet til å beskytte arbeideres rettigheter slik loven og amfori BSCI-retningslinjene krever det.

Håndtering av leveransekjede og kaskadeeffekt

Håndtering av leveransekjede og kaskadeeffekt

RugVista benytter amfori BSCI-prinsippene til å påvirke andre forretningspartnere.

Arbeideres involvering og beskyttelse

Arbeideres involvering og beskyttelse

RugVista holder sine arbeidere informert om deres rettigheter og ansvar.

Mekanisme for klager

Mekanisme for klager

RugVista har et system for å samle klager og forslag fra de ansatte.

ETISKE RETNINGSLINJER

Hos RugVista mener vi at det er veldig viktig at produktene vi selger produseres under akseptable arbeidsforhold. Vi verken eier eller driver egne fabrikker, og alle produkter som selges av oss kjøpes av leverandører, hovedsakelig fra Midøsten og Asia. Vi oppfordrer leverandørene våre til å overholde de etiske retningslinjene, og siden risikoene knyttet til bærekraft er høyere (noe som ofte er tilfelle i lavkostland), er arbeidet med bærekraftighet og etiske innkjøp viktig og prioriteres av oss.

RugVistas majoritetseier, Litorina (www.litorina.se), er et investeringsselskap med investeringer i mer enn 40 selskap. Litorina mener at det er viktig å bidra til bærekraftig utvikling ved å ta samfunnsmessig og miljømessig ansvar, noe som igjen stiller høye krav til alle Litorinas porteføljeselskaps leverandører.

RugVista er medlem i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), et europeisk initiativ som samler tusenvis av selskap rundt felles etiske retningslinjer. Hovedoppgaven er å støtte nettverket i prosessen med å skape bærekraftige og etiske forsyningskjeder.

Som medlem av BSCI har vi forpliktet oss til å følge BSCIs etiske retningslinjer.

Alle BSCI-medlemmer samarbeider for å stille krav og krav til forbedringer til leverandører, som forplikter seg til å arbeide i henhold til BSCIs etiske retningslinjer.

Som kunde kommer du ikke til å finne et teppe med BSCI-logoen. Men alle foretak som arbeider med BSCI-standarder, er forpliktet til å overholde nettverkets avtaler.

MILJØHENSYN

BSCI konsentrerer seg hovedsakelig om arbeidsforhold, men de etiske retningslinjene inneholder også regler for vann, luft og kjemikalier. Leverandørene våre skal identifisere driftens betydelige påvirkning på miljøet og etablere effektive retningslinjer og prosedyrer som gjenspeiler deres ansvar overfor miljøet. De skal treffe tilstrekkelige tiltak for å forebygge eller minimere skadevirkninger på samfunnet, naturlige ressurser og miljøet generelt.

ARBEIDSFORHOLD

BSCIs etiske retningslinjer følger Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs konvensjoner og FNs Global Compact. De etiske retningslinjene skal deles ut på arbeidsplassen for å informere arbeidstakere om rettighetene deres samt regler for arbeidstakernes sikkerhet og helse.

De etiske retningslinjene våre stipulerer også at vi ikke kan drive forretningsvirksomhet med noen som benytter seg av barnearbeid. Alle barn skal beskyttes mot økonomisk utnyttelse, og de bør ikke utsettes for forhold som kan skade den fysiske, psykiske, moralske eller sosiale utviklingen deres. Ved ansettelse av unge arbeidstakere (som er eldre enn myndighetsalderen for arbeidstakere), må forretningspartnere sikre at arbeidsoppgavene ikke skader helsen eller utviklingen deres. Arbeidstiden bør ikke gå utover tilstedeværelsen på skole, deltakelsen ved yrkesorientering som er godkjent av vedkommende myndighet eller muligheten til å dra nytte av trening eller instruksjonsprogrammer.

Vi aksepterer heller ikke tvangsarbeid. Alle har rett til rettferdige og transparente kontrakter, og psykisk eller fysisk tvang av enhver art, misbruk eller ydmykelse av ansatte er ikke tillatt.

KONTROLL

Fabrikkontroller gjennomføres alltid av akkrediterte tredjeparter. Avvik fra retningslinjene som oppdages gjennom en fabrikkontroll, skal korrigeres og følges opp via en ny kontroll. Målet er å kontinuerlig forbedre arbeidsforholdene.

UTDANNING OG OPPFØLGING

RugVista jobber kontinuerlig med oppfølging av leverandører gjennom regelmessige besøk. Vi jobber med en kontinuerlig dialog, utdanning og trening, og målet er at våre leverandører forbedrer arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet på en uavhengig og systematisk måte.

Hvis du har spørsmål angående arbeidet vårt med samfunnsansvar, kan du ta kontakt med CSR-manager Patricia Widgren på patricia.widgren@carpetvista.se

Moderne struktur

Colored Vintage & Patchwork
Opptil  70%

Shades of green

Persiske
20-40%

Kelim
30-50%

Sesongsalg
Opptil  60%

Spør RugVista

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om våre tilbud